برگزاری مرحله نهایی داوری نهمین دوره از مسابقات قرآنی پرتونور به صورت آنلاین

با توجه به اجرای مرحله اول داوری نهمین دوره از مسابقات قرآنی پرتونور به صورت دریافت فایل در روز سه شنبه 29 اسفندماه 1399 از ساعت 8 صبح الی 12:30 بعد ازظهر داوری مرحله نهایی این مسابقات به صورت انلاین در رشته  حفظ ، و راستی آزمایی رشته های قرائت، ترتیل ، اذان و روخوانی با حضور اساتید محترم آقایان رضوانی، بردبار ، دلاور ،  ایزدی مقدم و تیرگانی انجام گرفته شد تا در اسرع وقت اسامی برگزیده گان به مدارس اعلام گردیده شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20