برگزرای اولین جلسه مسئول و معاون هیئت دانش آموزی اخلاص

با توجه به راه اندازی هیئت دانش آموزی اخلاص و انتخاب مسئول و جانشین این هیئت در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام در روز پنجشنبه 30 بهمن ماه 99 در محل آمورشگاه دانش آموزان اکبری و بهربر با معاون پرورشی آموزشگاه جناب آقای احترامی جلسه ای گذاشته و در رابطه با وظایف مسئولین این هیئت و تشکیل کانال هیئت به بحث و تبادل نظر پرداختند . تا کانال به جهت تمامی دانش آموزان علاقه مند به شرکت در هیئت دانش آموزی اخلاص راه اندازی نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 19.9/20