بازدید علمی باغ پرندگان (کلاس پنجم۴)

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۸

بازدید علمی از باغ پرندگان مشهد در آبان ماه 1398
کلاس پنجم 4(شهدای گمنام)
آموزگار: عماد کلامی مقدم

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20