درسی

چه چیزهایی را باید در پوشه کار نگهداری کرد؟
  • ۰ دیدگاه -
  • ۱۳۶ بازدید

چه چیزهایی را باید در پوشه کار نگهداری کرد؟

سعی شود کارهای ناتمام با ذکر تاریخ در پوشه گذاشته شود و کارهای تکمیل شده در پوشه نگهداری شود. بهترین کار هر دانش آموز در پوشه گذاشته شود. معلم و دانش آموز در انتخاب مواردی که در پوشه گذاشته شود با یکدیگر مشورت کنند.

علامت های ریاضی را چه کسانی کشف کردند؟
  • ۰ دیدگاه -
  • ۲۱۰ بازدید

علامت های ریاضی را چه کسانی کشف کردند؟

+− جمع و تفریق ۱۳۶۰ نیکلاس اُرِزمه ۱۴۸۹ (اولین ظهور این علائم در چاپ) ژوهان ویدمن √ رادیکال (برای ریشه ی دوم) ۱۵۲۵ (بدون سرکش روی رادیکال) کریستف رودولف (…) پرانتز (برای گروهبندی اولویت دار) ۱۵۴۴ (در یادداشتهای دستنویس) میشائل شتیفل ۱۵۵۶ نیکولو تارتالیا